Certificate of Election
ELECTION 2021
Elected Candidate

Elected Candidate List

महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था, पुणे
नियामक मंडळ निवडणूक 2021
ज्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्था पुणे या संस्थेच्या नियामक मंडळाचे निवडणुकीचा कार्यक्रम दिनांक 27 जानेवारी, 2021 रोजी जाहीर करण्यात आला होता, त्याअनुषंगाने, विहित मुदतीत प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची छाननी आणि तदनंतर उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर निवडणूक लढविणाऱ्या एकूण वीस (20)उमेदवारांची यादी दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2021 रोजी संस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .आणि ज्या अर्थी, संस्थेच्या उपविधीनुसार नियामक मंडळावर एकूण वीस (20 ) सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. त्याअर्थी, मी श्री के. व्ही. देशमुख, निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्थेच्या नियामक मंडळावर निवडणूक प्रक्रियेद्वारे खालीलप्रमाणे सदस्य निवडून आल्याचे घोषित करीत आहे.

Sr No. Member Name Member ID Download Certificate
1 1  Shri Anant Narayanrao Jawale  IAT 0485 Download Download Certificate
2 2  Dr Anand Vithalrao Solanke  IAT 0529 Download Download Certificate
3 3  Shri Atul Dattatray Marne  IAT 0499 Download Download Certificate
4 4  Dr Bhagwan Marotrao Kapse  IAT 0022 Download Download Certificate
5 5  Shri Dilip Maruti Zende  IAT 0024 Download Download Certificate
6 6  Shri Govind Gangaram Hande  IAT 0014 Download Download Certificate
7 7  Shri Jaywant Pundlikrao Mahalle  IAT 0052 Download Download Certificate
8 8  Dr Kisanrao E. Lawande  IAT 0161 Download Download Certificate
9 9  Dr Kishore Zumbarlal Toshniwal  IAT 0539 Download Download Certificate
10 10  Shri Kishor Tatyasaheb Veer  IAT 0174 Download Download Certificate
11 11  Dr Krishna B. Lavekar  IAT 0089 Download Download Certificate
12 12  Dr Niteen Manmohanrao Markandeya  IAT0567 Download Download Certificate
13 13  Dr P. M. Haldankar  IAT 0693 Download Download Certificate
14 14  Dr Purushottam R. Zanwar  IAT 0173 Download Download Certificate
15 15  Dr Ramkrishna D. Muley  IAT 0011 Download Download Certificate
16 16  Dr Sudam Shankarrao Adsul  IAT 0495 Download Download Certificate
17 17  Dr Subhash Laxmanrao Jadhav  IAT 0010 Download Download Certificate
18 18  Dr Umakant Ganpatrao Dangat  IAT 0018 Download Download Certificate
19 19  Dr Usha Ramchandra Dongarwar  IAT 0617 Download Download Certificate
20 20  Dr Venkat M. Mayande  IAT 0103 Download Download Certificate

के. व्ही. देशमुख

निवडणूक निर्णय अधिकारी

नियामक मंडळ निवडणूक, 2021

महाराष्ट्र कृषि तंत्रज्ञ संस्था पुणे